Inkomsteffekt

Inom ekonomin hänvisar inkomsteffekten, som ett produktionssystem, till förändringen i den mängd som krävs som ett resultat av organisationens verkliga inkomster . När man hänvisar till den begärda mängden, betyder det vad den produktiva enheten lanserar på marknaden, vare sig det är produkter eller tjänster. så länge alla andra ekonomiska variabler involverade förblir desamma, till exempel priset på det som erbjuds och monetära inkomster.

Inkomsteffekt

En inkomsteffekt sker när den i ett ekonomiskt produktionssystem påverkas av förändringen i efterfrågan, eftersom den ökar eller minskar på grund av uppfattningen om realinkomster från aktiviteten. Effekten kan vara både negativ och positiv, den beror på fluktuationen i efterfrågan .

För en produktiv enhet innebär inkomsteffekterna en situation där lednings- och förvaltningsbeslut måste fattas som gynnar organisationen eller som placerar den i beredskap för att stödja en eventuell negativ förändring. Inkomsteffekter är dock nödvändiga för varje produktiv enhet.

För att en sådan effekt ska existera måste flera villkor vara uppfyllda som är kopplade till de variabler som finns i det ekonomiska produktionssystemet, bland dessa är pris- och monetära inkomster . Den första måste vara densamma, både för egna varor eller tjänster och de som finns på marknaden; och den andra måste hållas konstant som ett flöde som inte varierar, vilket således representerar en ökning i produktionen eller motsatsen.

Rekommenderas

Ganadería Intensiva
2020
ärva
2020
Blandade företag
2020