inneboende

Det inneboende är det element som är en väsentlig del av ett varelse, som inte kan separeras från det och kommer att följa det permanent. Detta tillämpas för en mängd omständigheter, från de som är relaterade till det mest komplicerade rättsliga fallet, till instinktet för djuret med mer primitivt beteende. I allmänhet kan det som anses inneboende kombineras med den karaktär av det varelse det handlar om; Ett exempel på detta är mänskliga rättigheter, som uteslutande är relaterade till människor och inte kan upphävas eller undertrycks på något sätt, eftersom de är en väsentlig del av deras existens.

inneboende

I lingvistik, mer exakt inom grammatiken, pratar vi om de inneboende egenskaperna, seriens egenskaper eller egenskaper som en grammatisk enhet har och som inte kan modifieras baserat på skapandet av en mening, men meningen är fastställd runt dem. Exempel på detta är kön på orden (maskulint eller feminint) och antalet (singular eller plural). Inom kemiområdet är den inneboende chiliteten som gör att vi kan kategorisera molekyler.

Inom ett affärssystem förstås att delsystem fungerar i harmoni, såsom material, miljö och mänskligt kapital. När ett misslyckande inträffar mellan dessa sägs företaget i sig ha en risk för att förhindra att det regelbundet genomför sina regelbundna aktiviteter. Enkelt uttryckt störs plötsligt företagets normala process. Enligt egenskaperna hos det implementerade systemet är lösningen annorlunda och andra komponentaspekter måste också beaktas.

Rekommenderas

hierarki
2020
ljud
2020
tillgänglighet
2020