intranät

Ordet kommer från en kombination av akronymer " intra " som betyder inuti och " net " i nätverk som motsvarar begreppet nätverk, när lexikaliserat detta ord fungerar för att förklara det faktum att ett internetnätverk uteslutande fungerar för ett företag eller uppsättning av husar och kanske eller inte har tillgång till internet eftersom dess syfte är att dela information mellan datorer som är anslutna till detta nätverk.Detta nätverk är systematiskt utformat så att intranätanvändare har tillgång till internet men internetanvändare berövas åtkomst till datorerna ansluten till intranätet .

intranät

Det var utformat för att öka produktionen och produktiviteten i ett arbetsteam. På grund av de höga kraven från användare som vill använda den här metoden skapades ett globalt intranät inriktat på tre specifika arbetsforum, det vill säga det är utformat för arbetet med arbetet .

Vi måste ta hänsyn till att det finns vissa nivåer inom intranätet och som beror på användaren och deras profil :

Chef för operativsystem: det är den som skulle ansvara för grafer, designa, skapa operativsystemens logik och datorstrukturen för att vägleda nätverket med mycket specifika applikationer.

Informationsansvarig: ansvarig för utformning och diagram av struktursystem och databaser för informationshantering .

Alla typer av intranät är mycket sårbara för användare som vill skada eller stjäla affärsinformation, dessa kräver en ganska hög säkerhetsnivå och därför skapas hårdvarukombinationer och så kallade brandväggar ( brandvägg som är ett antivirus som skyddar nätverket från externa attacker.)

Rekommenderas

Opus Dei
2020
inflytande
2020
Bloque
2020