invidious

Denigrering avser vad som är stötande att säga eller göra i alla situationer och det i fall av att denigrera något eller någon. Under tiden kallas denigrering av den handling eller ordstäv, särskilt förolämpande, genom vilken en person eller grupp diskrediteras, det vill säga, diskrediteras.

invidious

Förnedrande är något som plågar, förolämpar, förolämpar, förolämpar eller är ovärdig. Det kan vara en effekt som produceras av någon extern eller som en följd av en felaktig eller olycklig handling från personen.

Normalt baseras detta på att man färgar och attackerar det rykte eller berömmelse som en person har gjort för att orsaka specifika skador som diskrediterar honom i sitt jobb eller före andra människor, eller å andra sidan finns det människor som i egenskap av inre egenskaper Din personlighet gillar att misshandla andra, till den grad att denigrera dem bara tills de ser väldigt dåliga framför andra.

Bland de synonymer som mest används för detta ord är förödmjukelse, vilket innebär exakt en handling som försämrar eller förnedrar en annan.

Dessutom är begreppet denigration nära besläktat med förnedringens . Förnedring är direkt skada på den andras stolthet, vilket allvarligt skadar honom.

Bland de synonymer som mest används för detta ord är förödmjukelse, vilket innebär exakt en handling som försämrar eller förnedrar en annan . Dessutom är begreppet denigration nära besläktat med förnedringens. Förnedring är direkt skada på den andras stolthet, vilket allvarligt skadar honom.

Rekommenderas

Blu-Ray
2020
Alexander den Stors imperium
2020
Relámpago
2020