kilogram

Kilogrammet är en av basenheterna i det internationella systemet för enheter, betraktat som massenheten. Kilogrammet har definierats sedan 1889 av en internationell prototyp, som är en cylinder av platina och iridium som för närvarande hålls vid Internationella byrån för vikter och åtgärder i Paris. Med andra ord är ett kilogram lika med vikten på denna cylinder.

Kilogrammet är den enda enheten som fortfarande är definierad baserat på ett mönster eller fysiskt objekt, resten av enheterna (meter, sekund, amp, kelvin, mullvad och ljus) är baserade på grundläggande fysiska egenskaper; mätaren definieras till exempel på ljusets hastighet. Kilogramet representeras av symbolen Kg .

kilogram

Mätningar av kilotypprototypen under förra århundradet har visat att dess massa har varierat något med cirka 50 mikrogram mindre än när den tillverkades 1879. International Bureau of Weights and Measures överväger att omdefiniera massenheten, för att denna enhet är stabil, eftersom stabiliteten för kilo är avgörande eftersom den utgör grunden från vilken många andra viktenheter erhålls.

Idag har forskare från hela världen att göra med en ny definition som har ett absolut fysiskt fenomen som referens. Den möjliga lösningen verkar vara baserad på " Plankonstanten " som är fast och förblir oförändrad, men experter på massmetrologi kräver experimentella och enhälliga slutsatser innan definitionen ändras.

Rekommenderas

Progreso
2020
tagg
2020
välgörenhet
2020