kindliness

Välvilja är en kvalitet hos människan som den visar i samhället att det är bra med dem du bor med. Enligt sin etymologi består välviljan av termerna "Bene" som betyder "Bra" och "Voló" betyder "Vill". Med andra ord, en person som är välvillig vill vara bra mot andra. Dina känslor dikterar att de åtgärder du måste vidta måste gynna andra, även om ditt välbefinnande äventyras. Filosofiskt är välvilja det värde som ges till handlingar, detta värde är positivt och är utformat så att alla handlingar baserade på det är sammansatta för att göra gott.

kindliness

I samhället finns det en kod som vi känner som etik. Moralen är å andra sidan den betydelse som är född från den utbildning som man fått hemma och i utbildningen. När båda drivs av en person som visar goda avsikter, representerar han en figur som är ett exempel att följa. Ett exempel på välvilja är det som visas av handlingar av påven Francis I, som med gester av ödmjukhet och en ökänd omvandling av den katolska kyrkan har skickat ett meddelande om fred, förening och samhälle bland världens människor.

De nya sociala trenderna som finns idag har avslutats vid olika tillfällen i regerings- och etniska konflikter, inklusive krig, vilket har inneburit en minskning av välvilliga människor, med tanke på det faktum att de tvingas ta hand om deras intressers välbefinnande och dina närmaste människor. När en person är välvillig, är han exceptionell, annorlunda och sticker ut.

Rekommenderas

ultimatum
2020
domestice
2020
Helig kvällsmat
2020