klar

Ordet faktum är relaterat till händelser som inträffar på grund av effekten av naturen eller människans handling. I det vetenskapliga sammanhanget definieras ett faktum som en observation som forskaren kan verifiera och som kommer att vara början för formuleringen av hans teori. De händelser som historiskt har genomförts av mänskligheten har bestämt faktorer i sociala, politiska och ekonomiska förändringar, klassificerat dem som historiska händelser, tätningsstadier för människors framtid. Inom det juridiska området representerar ett faktum en avgörande och djupgående händelse i det rättsliga sammanhanget. Alla lagliga föreskrifter har sitt ursprung efter att en viss händelse inträffat för att reglera de konsekvenser det har på lagområdet.

klar

Lagligt talas det faktiskt också om oförmåga, som består av sannolikheten för att utöva de rättigheter och skyldigheter som lagen ger dig som lagämne. Alla individer har de facto kapacitet förutom för vissa som på grund av att de har en psykisk funktionshinder eller är unga, till exempel barn och barn, som behöver andra människor att agera för dem.

I sociologi definieras ett socialt faktum som beteendet eller idén som gäller i en social grupp, oavsett om den respekteras, respekteras eller inte. Ett socialt faktum är som sättet att känna och leva för individen, som kan skapa makt över honom, över hans sätt att bedriva sig, orientera sig hela tiden i sin utveckling. Ursprunget för denna term tillskrivs den franska sociologen Emile Durkheim.

Även känd som Apostlarnas handlingar är den femte boken i Nya testamentet, skriven av Luke i Bibeln.

Rekommenderas

ultimatum
2020
domestice
2020
Helig kvällsmat
2020