Klassisk skola

I våra dagar finns det otaliga ansträngningar som görs för att förstå ekonomins utveckling. Det är därför det finns en gren speciellt tillägnad studien av detta: Historia för skolorna för ekonomisk tanke. Dessa skolor, ibland även kallade strömmar, har presenterats sedan antiken, med tänkare som Pythagoras, Aristoteles, Platon och Homer, författare av texter om de första kända politiska och ekonomiska systemen. Det är emellertid inte förrän medeltiden när, mycket oftare, nya ekonomiska ideal utvecklas.

Klassisk skola

Efter flera århundraden och försök anländer den så kallade ”klassiska ekonomin”, med en stark närvaro mot 1700-talet. Adam Smith nämns som huvudförfattare med boken The Wealth of Nations; författare som Jean-Baptiste Say och David Ricardo bör också lyfta fram. Det var känt för sitt avslag på den fria marknaden och dess metod inramad i empirism . Det hade ett starkt inflytande från den tidiga vetenskapliga utvecklingen, såsom Isaac Newton . Trots detta förkastades det allmänt och förblev aktivt fram till 1900-talet.

Det fokuserar på analysen av hur arbetare får en viss lön och hur rikets rikedom har sitt ursprung och växer. Hans följare tenderade att se till framtiden med anmärkningsvärd pessimism, vilket fick dem smeknamnet: dyster vetenskap. Marxistskolan nämns normalt som en del av klassisk ekonomi, eftersom dess viktigaste föregångare, Carl Marx, var den som myntade termen och tog mycket av den grund som denna ström baserade på.

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020