koalescens

Koalescens är fenomenet där två kroppar eller material kan förenas till ett . Termen används särskilt för att hänvisa till de metaller som går igenom en svetsprocess, särskilt den som använder termisk verkan, vanligtvis kallad fusionssvetsning, för att värma ytan på båda metallelementen i en sådan grad att de kan smälta med varandra. Det är med denna process att koalescensen av delvis smält metallkorn kan uppnås, med vilken ett unikt kristallint system kan uppnås. Efter detta tillåter epitaxial tillväxt att kristallin koalescens och smälta material binds samman på ytan.

koalescens

Inom kemi är det känt som koalescens de fasdomäner som har en identisk sammansättning, förenas för att bli en huvudfasdomän. Ett enkelt exempel på detta fenomen är kvicksilver, eftersom när många droppar samexisterar i samma utrymme, kommer de att bilda endast en droppe. På samma sätt, när du skakar en behållare med vatten och olja våldsamt, kan du se hur de samlas i små bubblor och sedan separera dem i bara en droppe.

I fysisk geografi finns det ett fenomen under namnet koalescens, på grund av regn som påverkar ett område med överflödiga dalar eller tektoniska fördjupningar, stimuleras flödet av sediment, som kommer att varvas i enlighet med torrenten av den att mobilisera. Detta, med tiden och olika regnperioder, kommer att resultera i korsstratifiering av platsen .

Rekommenderas

början
2020
passage
2020
Infantilismo
2020