kompression

Ordet förståelse härstammar från det latinska "begripensión" betyder "handling för att förstå" dess leksikala komponenter är prefixet "com", indikerar att det är "något globalt eller gemensamt", "pre" sägs vara "före" och verbet "hendere" " Medel " fånga, fånga, fånga . " Förståelse är den nedlåtande och respektfulla inställningen till känslor, känslighet eller beteende hos andra individer, men att förstå individer lyckas motivera eller förstå som naturliga enheter handlingarnas eller känslor från andra människor .

kompression

Läsförståelse har förmågan för personen att förstå vad de läser, och därmed kan de ha idéer och kunskap om vad ämnet handlar om och därmed kunna skapa en relation mellan många tidigare förvärvade kunskaper . Personen som förstår och tolkar en text har förmågan att förklara den, extrapolera den eftersom den kan ha domänen för att extrahera konsekvenserna och hypoteserna .

Kommunikationsförståelse är när människor ändrar informationskällorna och användningen av den, eftersom förståelsen av språket hjälper dem att tolka utvecklingen av kommunikation och därmed kan de veta om informationen de får är relevant eller nr.

Förståelsen i den logiska delen är helheten i de kvalifikationer som bildar en idé, i etik är det den grundläggande förmågan att förstå och acceptera fakta från förklaringen. I psykologin är begreppet förståelse kopplat till individens förmåga att studera berättelser och förstå alla aspekter av den .

Rekommenderas

usurpation
2020
konstruktion
2020
Aktivt medborgarskap
2020