konduktivitet

Detta är egenskapen till det som leder (det vill säga att ha makten att leda). Det är en fysisk egenskap som ordnar de föremål som kan överföra el eller värme .

konduktivitet

Konduktivitet i denna mening är relaterat till begreppet materialegenskaper, det vill säga de olika egenskaperna som ett visst material kan ha när de utsätts för olika fenomen . Alla typer av konduktivitet är viktiga för att bestämma effektiviteten som olika element kommer att ha när de används för ett specifikt syfte. De mest relevanta är de relaterade till förmågan hos ett element att leda el eller leda värme, en omständighet som förklaras av dess uppenbara tillämpning i olika mänskliga aktiviteter.

Det är förmågan hos ett visst material att vara ett sätt att överföra el. Metaller är vanligtvis de element som har en högre grad av konduktivitet, vilket belyser guld och koppar. Elektricitet kan också cirkulera genom vattnet, beroende på koncentrationen av lösta salter i det. Det antagonistiska konceptet som används på elfältet är motståndskonceptet, som just hänvisar till den opposition som samma rörelse har i en given miljö. Alla enheter som vi använder regelbundet måste arbeta i stor utsträckning med elektrisk ledningsförmåga.

Vissa element som i vissa sammanhang fungerar som elektriska ledare, i andra kan de fungera som motstånd. Detta är fallet med halvledare, som har en bred tillämpning inom elektronikområdet.

Flytande element har salter som bestämmer i konduktivitet. De är i det ögonblick som lösningen genererar positiva och negativa joner som ansvarar för överföring av energi när vätskan påverkas av ett elektriskt fält. Ledare i detta avseende är populärt kända som elektrolyter.

Medan de är i fasta material när de utsätts för ett elektriskt fält är det deras elektronband som överlappar och frigör energi när de möter ovan nämnda fält.

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020