konstellationer

En konstellation inom vetenskapen om astronomi är en grupp stjärnor som uppenbarligen inte ändrar sin plats, i forntida tid beslutade analytikerna på natthimlen att gå med dem med hjälp av imaginära linjer för att uppnå en figur eller silhuett.

konstellationer

Detta förnekades senare eftersom de fasta positionerna inte är förknippade med varandra, tvärtom är de ljusår bort, på samma sätt som de silhuetter som de tänkt var godtyckligt enligt fantasin från varje person, i själva verket folk från forntida tider olika beskrivna olika silhuetter med samma konstellationer, härifrån är de nämnda födda: stor björn, liten björn, orion bälte, bland andra.

Konstellationen är inte bara en astronomisk term, den används också i psykologi med namnet "familjekonstellation", detta är en teori utvecklad av psykoanalytikern Bert Hellinger som i sin teori avslöjar att de psykologiska problemen som uttrycks i vuxen ålder har sina rötter eller eftersom det påverkar familjerelationer, kämpar av föräldrar framför sin son, pappa som slår eller misshandlar modern och vice versa, olika situationer som omedvetet påverkar barnet och gör honom benägen till långsiktiga psykologiska tillstånd .

Familjen konstellationsmetod tillåter oss att identifiera de situationer som under hela livet har varit orsaken till lidande hos patienten tills vi kan avgöra vilken av alla dessa levde händelser som är den som signifikant ramar personen psykologiskt. Familjekonstellationen görs genom workshops där varelser som är viktiga i deras familjemiljö är involverade.

Rekommenderas

Opus Dei
2020
inflytande
2020
Bloque
2020