konstruktion

Det är ett ord som härstammar från latin med lexikala komponenter såsom prefixet «med» som betyder helt eller globalt; och "brus" vilket innebär att gå med eller att höja sig, plus suffixet "cion" som är handling och effekt. Därför avser ordet konstruktion handlingen och effekten av byggnad eller byggkonsten . Med andra ord hänvisar det till olika strukturer som skapats av människan, mestadels stora, till exempel en byggnad, ett hus, bland annat med olika material eller element som fundamenter, struktur, ytterväggar, inre separationer, etc., som hjälper till att underlätta sa skapelsen .

konstruktion

Det hänvisar också till uppsättningen människor och material som är relaterade till tillverkning av byggnader, arkitektoniska eller tekniska verk . Denna term ges till filialen för arkitektur och anläggning, och de är projekten för konstruktion och genomförande av infrastruktur med olika processer, inklusive budgetering, planering av mål över tid, säkerhet, personalresurser, logistik, etc. . Då har vi kulturell konstruktion är den selektiva och grafiska representationen av det specifika samhällets moraliska beteende och egenskaper.

Denna term eller ord används inom olika områden eller ämnen från det vetenskapliga området till de som är relaterade till humaniora. I grammatik kallas syntaktisk ordning och placering av ord i en fras eller mening och låter dem uttrycka en uppfattning konstruktion . Konstruktion kallas också en barnleksak som består av träbitar eller annat material och de samordnar för att bygga broar, byggnader, bland andra.

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020