kontrast

Kontrast är effekten som är resultatet av att två objekt, scenarier eller situationer placeras i en demonstrant så att deras skillnader kan jämföras . Kontrasten skiljer de viktigaste egenskaperna hos ett element eller likhetsbedömningen av saker kan göras. Denna kontrast kan tillämpas på olika aspekter av det dagliga livet. Vanligtvis i en bildkonfigurationer kan vi se kontrasten som en av dem, eftersom den tjänar till att bestämma synligheten för punkter med vissa ljustyper.

kontrast

En kontrast av idéer kan definieras som den analys där två eller flera människors idéer och positioner motsäger varandra . De politiska debatterna är ett tydligt exempel på en kontrast av idéer eftersom på den offentliga arenan placeras ideerna för var och en av kandidaterna som alltid motsätter sig, så att väljarna kan ha en tydligare idé om vad beteendet hos konkurrenter om de väljs till positionen.

Färgkontrast som medicinsk applikation har varit bra under många år i kliniska observationsstudier som radiografi och MRI . När studien visar en avgränsning av en färg som skiljer sig från den som anses vara normal, kan den onormalitet som orsakar skadan eller sjukdomen hittas . Dessa röntgenkontraster är lätt att känna igen för specialister som studerar fall med fotografiska prover som samlats in av enheterna de använder. Till exempel, om någon som åt en skruv är röntgenstrålad, kommer den att lysa som en metall som reagerar på ljus och inte ett organ som förblir ogenomskinligt .

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020