krav

Att göra anspråk är den process där en vara eller ett objekt krävs från en person som har berövats. På samma sätt kan den hänvisa till påståendet, av en person, om författarskap eller innehav av en handling. I civilrätt är fordran eller skadestånd en rättslig process där personen, som sägs ha besittningsrättigheter över ett objekt, tar mot andra, som är de som äger enheten. Ordet kommer från det latinska ordet "vindikat", som "rei" "sak" och "vindicare" "hämnd eller försvara", och beskriver aktiviteter som utförs under detta namn .

krav

Den civila lagstiftningen ansvarar för att reglera var och en av de personliga och äktenskapliga förhållandena mellan privata och offentliga eller fysiska och juridiska personer. När man vidtar vissa åtgärder angående äktenskapet innebär det äganderätten, den omedelbara makten som gör det möjligt för en person att avyttra ett bestämt objekt; Detta gör att det ägs under dess ägares exklusiva användning och fullständiga domän. Det sistnämnda är mycket närvarande i de juridiska doktriner som har påverkats i stor utsträckning av latinska juridiska läror; den är alltid skyddad av lagen för att undvika att vara målet för eventuella skador .

Fastighetsrätten består av vissa egenskaper, såsom: moralisk makt, exklusiv rätt, är en perfekt rättighet, begränsad, av vissa rättsliga krav och evig. I händelse av att en person slutar att beröva ägaren av en fastighet, kan en ansökan väckas mot honom.

Rekommenderas

termodynamik
2020
Storstadsområdet
2020
hermeneutics
2020