kreativa

I reklamkontext kallas en person som tänker och bidrar med idéer till en reklamkampanj, det vill säga de som är ansvariga för att skapa annonser eller reklamkampanjer för ett visst varumärke eller företag. Därför är reklamföretagets kreativa det som bidrar med idéerna och bestämmer det mest innovativa sättet att marknadsföra sina klienter och varor .

I allmänhet finns det två typer av reklamer: den som ansvarar för den grafiska delen, som vanligtvis kallas · art director ”och den som skriver eller skriver texterna. I allmänhet bildar de båda ett grafiskt / copywriting-par som låter dem arbeta tillsammans och bidra med idéer till kampanjerna. En bra koppling mellan de två bidrar till skapandet av solida reklamkampanjer.

kreativa

I varje reklambyrå finns en kreativ avdelning, som ansvarar för att förverkliga byråns idéer, med den kreativa chefen som undersöker och leder den avdelningen.

Men utöver reklam och i ett allmänt koncept sägs en person vara kreativ när han har förmågan att generera nya idéer eller koncept. Denna kreativa förmåga hos människor kallas kreativitet.

Kreativitet är en kapacitet för mänsklig kognition. Denna kapacitet, som andra som hjärnan har, såsom intelligens eller minne, innehåller olika mentala processer som fysiologin ännu inte har förstått.

Psykologiskt kännetecknas kreativa ämnen av att de visar svårigheter att relatera till andra och tenderar att undvika social kontakt. På samma sätt är de människor som befrias från fördomar och bryr sig lite om vad andra tycker om dem .

Rekommenderas

etologi
2020
ansvarighet
2020
cytoplasman
2020