kryptografi

Ordet kryptografi kommer från det grekiska "kryptos" som betyder "dold" och "grafe" för att skriva som textuellt hänvisar till "dold skrift" . Kryptografi är vetenskapen som skyddar dokument och data som fungerar genom att använda siffror eller koder för att skriva något hemligt i dokument och data som tillämpas på informationen som cirkulerar i lokala nätverk eller på Internet. Romarna använde koder för att rädda sina idéer och krigsprojekt från dem som inte visste det och de gjorde det så att de enheter som visste betydelsen av koden tolkar det dolda budskapet.

kryptografi

Dessa metoder används inom konst, som är varje aktivitet eller produkt som utförs med ett estetiskt eller kommunikativt syfte; inom vetenskapen är det kunskapen som uppnås genom att observera regelbundna resonemönster och experiment inom det specifika området.

Inom datorområdet är det vetenskapen som studerar metoder, processer, tekniker, med termen att lagra, bearbeta och överföra informationen i data i digitalt format, i den del av den massiva användningen av digital kommunikation som har producerat en progressivt antal säkerhetsproblem. De utbyten som görs via nätverket kan tolkas för säkerheten för denna information som måste säkras.

Denna utmaning utvidgar elementen i kryptografi till att vara den del av kryptologin som anförtrotts studiet av algoritmer och protokoll som kallas kryptografiska protokoll, som är ett abstrakt eller konkret protokoll som utför säkerhetsrelaterade funktioner och använder system kryptografiska och metoder som används för att skydda informationen och ge säkerhet för kommunikation och enheter som kommunicerar.

Rekommenderas

Comfort
2020
fonologi
2020
Reforma
2020