kvicksilver

Kvicksilver är en planet som tillhör solsystemet och är mycket nära solen och är den minsta av alla de som utgör den. Lite är känt om denna planet, enligt studier gjorda av NASA, den har inte satelliter och den har en stenig kropp.

kvicksilver

Först trodde experterna att Merkurius bara gav ett enda ansikte mot solen, något som också tänkte på månen men det upptäcktes att dess översättningsperiod var 58 dagar, tack vare en sond som skickades för att studera dess yta . Kviksølv har en bana långt under jorden, även om denna planet passerar från tid till annan framför solen, ett fenomen som kallas astronomisk transitering.

Kviksølv tillhör gruppen av de fyra stenigaste planeterna i solsystemet, men det är den minsta av de fyra och består av 70% metalliska element . Densiteten för kvicksilver är den näst största i systemet och är något mindre än jorden.

Å andra sidan finns det ett kemiskt element som också bär detta namn och kallas flytande silver, eftersom dess färg är silver och det är det enda metallelementet som är flytande under extrema förhållanden, eftersom det är det andra efter brom som är ett element icke-metall som inte förändrar din kropp i experimentella situationer.

Detta element finns i alla avlagringar på planeten och erhålls huvudsakligen som cinnabar . Kvicksilver används vanligtvis i termometrar, bland andra barometrar, med tanke på många människors ångest på grund av dess höga toxicitet, och den har till stor del dragits tillbaka från sjukhustermometrar och ersatts av andra alternativ.

Rekommenderas

Blu-Ray
2020
Alexander den Stors imperium
2020
Relámpago
2020