lättnad

Ordet lättnad har flera betydelser, men i allmänhet kan detta ord hänvisa till vad som skiljer sig eller skiljer sig ut över resten . Kungliga akademins ordbok avslöjar fem möjliga betydelser där en av dem hänvisar till vikten eller populariteten hos någon eller något, det vill säga är den personen eller något särskilt som sticker ut eller sticker ut på något sätt från resten, oavsett om det talas människor, för deras prestige, berömmelse etc. Inom det konstnärliga området används ordet lättnad, eller också hög lättnad och låg lättnad, för att hänvisa till en teknik som när skulpturer bildas sticker ut från resten av ytan. En av de viktigaste användningarna av detta ord är när vi i geografi talar om en yta som stiger över en plan yta, ett exempel på detta är bland annat bergen, bergskedjorna eller kullarna .

lättnad

Befrielsen är gruppen av topografiska eller geodetiska figurolyckor som inträffar på jordens yta, orsakade som en produkt av följden av två processer som kallas den inre geodynamiska cykeln som omfattar processerna för diastrofism, orogena processer och vulkanisk aktivitet; och den externa geodynamiska cykeln, beroende på de olika externa medlen såsom vind, is, vatten, etc. de transporterar, eroderar och sedimenterar vissa exponerade material på utsidan av ytan. Dessa två processer utgör den geologiska cykeln, som följer en evolutionär, repetitiv och irreversibel process. Därför är lättnaden ett resultat av ett komplicerat system där atmosfären, biosfären, litosfären och hydrosfären interagerar .

Rekommenderas

indikator
2020
Fluid Kön
2020
Extremidades
2020