lättsinne

Frivolity förknippas ofta med dumhet eller en form av medvetslöshet . Den som är frivolous är inte engagerad i verkligheten och förblir helt enkelt med det banala . Frivolitet är dock en inneboende och för många en nödvändig del av människans beteende.

lättsinne

Andra säger att det tar tid och utrymme för frivolitet och bristande engagemang . I dessa fall är frivolous förknippad med kul och glädje och är en slags paus från vardagens problem. Naturligtvis innebär överdriven frivolitet en åsidosättande av verkligheten och representerar ett problem, vare sig det är personligt (inte tar upp problem i sig själva) eller socialt (brist på solidaritet med andras problem).

Frivolous stunder behövs i våra dagliga liv, som distraherar oss från det dagliga ansvaret, men de som privilegierar frivolity över viktiga saker är i allmänhet inte pålitliga eller trovärdiga eftersom de tar saker lätt och inte särskilt allvarligt. Även om frivolitet är dominerande inom vissa områden, såsom konst, måste de som är involverade i dess förberedelse och iscensättning göra det på ett ansvarsfullt sätt för att lyckas.

Frivolity verkar också kopplad till en kulturell form . Lyxprodukter och -tjänster brukar till exempel ha extra värde, eftersom den som köper dem visar dem i en lettsindig inställning. Det spelar ingen roll bara att ha en guldklocka, men köparen vill visa den och alla vet om förvärvet.

Rekommenderas

cell
2020
Decadencia
2020
Urban Community
2020