Life Project

Ett projekt är en plan som är utformad för att kunna genomföra den. Ett livsprojekt hänvisar till definitionen av en plan för vad du vill göra i livet. Det är en idé som varje person utformar för att uppnå ett eller flera syften för sin existens, med andra ord, det är förknippat med begreppet personlig uppfyllande, där det leder människor att medvetet definiera de alternativ de kan ha för att leva sina liv och nå den destination som föreslås.

Life Project

Vad är ett livsprojekt

Definitionen av ett livsprojekt är att överväga en avsikt eller en plan, som en individ kommer att utveckla som ägare till sitt liv och hur han vill leva det. Dessa projekt utarbetas i en viktig ordning med prioriteringar, värderingar och förväntningar.

Det viktiga med ett livsprojekt är att personens mål, oavsett om det uppnås på det schemalagda datumet eller inte, är en utmaning, en ständig sökning efter tillväxt, en blick mot framtiden som kommer att ge fördelar och personlig utveckling.

Ett livsprojekt ger ett varför och ett varför till människans existens. Och med det ger det mening till nutiden, för på något sätt lever man från nutiden, men utan att förlora det faktum att framtiden byggs dag för dag.

När viktiga faser i livet är avslutade; till exempel genom att avsluta gymnasiet eller högskolan är det dags att bestämma vad vi ska göra med våra liv. Att bestämma själv är ett mycket viktigt steg eftersom det innebär att ta ansvar för det personliga livet och att ta konsekvenserna av sådana beslut (att vara ansvarig).

På samma sätt måste ett livsprojekt beakta tre grundläggande aspekter: vision, uppdrag och mål.

visionen

I ett projekt representerar det en bild av framtiden som vi vill uppnå, det indikerar också vart vi vill gå och hur vi kommer att vara när vi anländer. Detta inkluderar mål, ambitioner, hopp, drömmar och mål.

uppdraget

Det är vägen att nå visionen över tid, det är de aktiviteter som ska genomföras för att förverkliga visionen.

Målen

Det är de prestationer som fullbordats i tid av vad personen har föreslagit som ett livsprojekt.

Å andra sidan påverkar utbildningen i familjen, den sociala och kulturella miljön definitionen av ett livsprojekt. För att vara tydlig om hur man genomför ett livsprojekt är det viktigt att reflektera över det aktuella livet (vem jag är, hur jag är, vad jag gör osv.) Och lokalisera oss i framtiden, sätta mål för ett, fem, tio eller trettio år (vem Jag kommer, som jag kommer att vara, vad jag vill göra, etc.).

Ett livsprojekt slutar inte i studien, det är nödvändigt att ta hänsyn till affektiva, sociala, familjära och arbetsmässiga önskemål som ett par, yrke, familj, plats och typ av bostad, antal barn, värden, omfattande hälsa, bland andra.

Det bör noteras att varje livsprojekt har såväl styrkor som svagheter. Bland styrkorna finns attityder och värderingar som kärlek, vänskap, självkänsla, respekt, ansvar, optimism, disciplin etc. Och svagheterna är relaterade till antivärden som ansvarslöshet, beslutsamhet, indiscipline, pessimism, etc. som gradvis invaderar oss över tid.

Vad är ett livsprojekt för?

Life Project

Ett livsprojekt tjänar i huvudsak till att visa personen var han kommer från, vad som har hänt under hela hans liv och låta honom sätta ett mål eller ett syfte om vad han vill ha för framtiden.

När han genomför ett livsprojekt sätter individen inte bara mål, som han vill uppnå, utan också strategier att följa för att uppnå dem. Det är viktigt att vara tydlig om stegen för att uppnå ett uttalat mål, eftersom det är det bästa sättet att uppnå det.

Ett exempel på ett livsprojekt är att överväga att gå in i universitetet, detta måste projiceras på ett tydligt sätt genom de steg och aktiviteter som måste genomföras för att bli antagen till önskad karriär, till exempel akademiskt medelvärde, tidigare examiner, ekonomiska studier och uppnå tillgängliga stipendier .

En definition av ett livsprojekt är självkännedom, det vill säga att när en individ sätter framtida mål eller projekt måste han börja utifrån sina personliga färdigheter och värderingar.

Dessutom, när framtiden projiceras, måste smak, önskningar och ambitioner utforskas, eftersom det är en upplevelse som möjliggör anslutning eller kallelse för varje människa.

Hur man gör ett livsprojekt

För att genomföra ett projekt och uppnå uppsatta mål är det nödvändigt att definiera målen. Du måste börja skriva dem genom att utarbeta en lista och sedan börja definiera vad du vill uppnå i livet och visualisera framtiden. Här är de viktigaste stegen för att genomföra ett livsprojekt:

  • Reflektera : du måste tänka tydligt, hur är ditt liv och vad vill du ändra och vart vill du åka dit. Aspekter av beteende som religiösa, sociala, intellektuella och kulturella måste beaktas. Öka om nödvändigt målen och varje gång en av dessa uppnås, ta bort dem från listan och fortsätt skriva ner nya mål.
  • Tänk optimistiskt och med förtroende : du måste göra förändringar i tankesättet och därmed kunna se situationen med mer optimism och mer objektivitet. Observera de goda sakerna i det dåliga och möta livet och dess besvär som utmaningar och inte som hinder. Tänk positivt, att allt kommer att bli bra och med förtroende för att uppnå målen.
  • Förstå processen och visualisera dina idéer : genom att ansluta vikten av ett livsprojekt, kan du uttrycka dina idéer, mål, drömmar, mål och önskemål. Du måste skapa ett projekt, tydligt, fast och starkt.

Exempel på livsprojekt

Några exempel på livsprojekt är:

  • Att gifta sig med den man älskar och få barn är ett av de vanligaste livsprojekten hos människor.
  • Studentens livsprojekt ska vara en stor professionell med känslomässig och ekonomisk stabilitet i livet.
  • Ett framgångsrikt yrkesliv och uppnå erkännande.

Varför behöver jag ett livsprojekt?

Genom att ha mitt livsprojekt från en tidig ålder, tillåter mig att dra fördel av alla resurser som livet erbjuder oss på vägen. På det här sättet kommer jag att bli lättare att sätta upp målen.

Ett livsprojekt ger oss tydliga och logiska riktlinjer för beteende, planering, beslutsfattande och organisationstaktik som vi kan använda både i nuet och i framtiden.

Det finns många skäl till varför ett livsprojekt är användbart, men det viktigaste är att det ger mening till vårt liv och gör att vi kan ha motiv, mål, önskningar och skäl att fortsätta leva och möta de motstånd som kan ställas inför. närvarande dagligen.

Rekommenderas

tvärvetenskaplighet
2020
Hela dagen
2020
journalist
2020