lön

Ordet lön kommer från det latinska «solĭdus» . Kungliga spanska akademins ordbok exponerar ordet lön som ersättning, ersättning eller lön som beviljas eller utses tack vare utförandet av ett yrke, en tjänst eller en professionell tjänst som utförs. Det vill säga att på ett mer specifikt sätt är den betalning som görs till arbetaren eller arbetargruppen som är ordnad på en lön eller har en position eller tjänst med fast monetär inkomst och de förmåner som lagen manifesterar ; och att det också tilldelas var och en av arbetarna som arbetar i ett specifikt företag eller organisation, oavsett om de är från administrativt område, kontor, tillsyn, bland andra.

lön

Lönens ursprung ligger i dess etymologi, eftersom i antiken, speciellt vid Romerrikets tid, var Solidus ett guldmynt som myntades på den tiden, vilket till stor del ersatte denarius, som var det romerska silvermyntet kännetecknande för den tiden, som gav plats för det vi nu kallar pengar. Därför exponerar olika källor en av betydelsen av termen som en gammaldags valuta, som hade ett annat värde, beroende på tid, område eller land där det fanns tillgängligt.

I allmänhet används ordet lön som en synonym för ordet lön, som också härstammar från latin, från ordet «salarĭum», ett begrepp relaterat till «salt», eftersom i forntiden salt var mycket viktigt, eftersom det användes som en form av betalning för romerska arbetare och i antika Grekland.

Rekommenderas

Apollinarianism
2020
Prótesis
2020
kvicksilver
2020