luft

Luft är resultatet av blandningen av gaser som är upphängda i jordens atmosfär och som hålls utsatta för vår planet tack vare den kraft som appliceras av tyngdkraften på jorden, detta, liksom vatten, är avgörande för att upprätthålla liv på vår planet.

luft

Luftkompositionen är extremt känslig och proportionerna av elementen som innefattar den kan variera:

  • Kväve: 78%
  • Syre: 21%
  • Vattenånga: varierar från 0 till 7%
  • ozon
  • Koldioxid
  • väte
  • Ädelgaser som krypton eller argon : 1%

Jordens atmosfär består av luft och beroende på dess temperatur och latitud är den uppdelad i fyra lager; troposfär, stratosfär, mesosfär och termosfär. Ju högre höjden vi är i jordens atmosfär, desto lägre är luftens tryck och vikt, vilket gör andningen omöjlig när vi stiger upp.

Troposfären och stratosfären är de mest studerade lagren i atmosfären, eftersom de är de som absorberar och påverkas mest av föroreningar, förutom att de är närmast jordens yta. På samma sätt är troposfären det skikt som ansvarar för hela andningsprocessen hos levande varelser, eftersom det är det skikt som har den största mängden syre som krävs för människors och djurliv .

Rekommenderas

usurpation
2020
konstruktion
2020
Aktivt medborgarskap
2020