lungsjuk

Tísico benämnades den personen till Tisis, sjukdom som vi nu känner som tuberkulos. Termen kommer från det latinska "Phthisis" . Sjukdomen som drabbats av tuberkulären är en mycket smittsam bakteriesjukdom som främst drabbar lungorna men det finns också andra typer av tuberkulos som drabbar olika organ och körtlar men dessa fall är mycket sällsynta. Dess närvaro i kroppen orsakas av boende i "Mycobacterium Tuberculosis" eller även känd som Kochs Bacillus .

lungsjuk

En tuberkulär eller tuberkulär patient kan överföra sjukdomen endast genom att ha den aktiva, genom andning och vätskor som den sjuka personen kan utvisa. Eftersom termen ur medicinsk synvinkel försvann förblev det som ett adjektiv för många saker.

Tísico kallas på ett nedsättande sätt till den person som har ett obehagligt ansikte, kännetecknat av motivets tunnhet, blekhet i huden och patientens egenskaper .

Ett annat sätt som vi kan hitta termen är i den populära frasen "Joy of Tísico" här vi hänvisar till goda nyheter som tar längre tid att komma fram än att inträffa. Glädjen med konsumtiva är de som är falska eller som är produkten av ett bedrag .

Till exempel: en ekonomisk nyhet som återspeglar en förbättring av det nationella ekonomiska systemet, men som senare visar sig vara ett politiskt eller valbart trick är en falsk glädje eller glädje för en konsort, eftersom propaganda är svårare än nyttan som kunde ha varit orsakat.

Rekommenderas

termodynamik
2020
Storstadsområdet
2020
hermeneutics
2020