Magna Carta

Magna Carta är titeln som ges till dokumentet som representerar alla rättigheter och skyldigheter som ett samhälle som bildas som en nation måste ha respektive uppfylla . Begreppets etymologi tar oss till monarkiets tid då kung John I av England tvingades genomföra ett rättssystem praktiskt på folkets begäran med tanke på alla problem som uppstod i samhället. Vid denna tid var det känt med det latinska "Magna charta libertatum" . Magna Carta kan jämföras med lagen i XII-tabellerna där alla normer och villkor har skrivits för att den ska användas för att beordra allmänheten allt som måste göras för att fortsätta med utvecklingen .

Magna Carta

Historiskt sett har alla länder skrivit sin rättsordning för ett korrekt samhällsuppförande. Med tanke på det faktum att andan i en Magna Carta är demokrati, frihet och mångfalden av tankar, baserat på de bästa etiska principerna, många länder har producerat böcker eller skrifter för att basera sina lagar kring religiös övertygelse och dessa kompendier av lagar kan inte kallas Magna Carta, eftersom de inte har de grundläggande grunden för dess befruktning.

Många länder som Mexiko, Venezuela och de befriade länderna av Simón Bolívar erhöll sitt dokument om konstitution och representation före världen efter självständigheten som gav dem det spanska okets självständighet eller annat .

Rekommenderas

exil
2020
psykiska
2020
intervju
2020