mångfald

Mångfald är ett ord från det latinska ”diversitas” som betyder något som är varierat, överflöd av saker eller människor som skiljer sig från andra. Mångfald avser allt som gör skillnad inom en grupp, vare sig det är fysiska, organisatoriska, psykologiska eller beteendemässiga egenskaper .

mångfald

Varje land, region eller zon har väsentliga uttryck som har antagits från en generation till en annan. Bland dessa hittar vi kläder, ritualer och beteendemönster som definierar deras kultur; Från denna punkt finner vi kulturell mångfald, som hänvisar till lämpligt förhållande eller samexistens mellan olika kulturer som finns i samma område.

Biologisk mångfald eller biologisk mångfald avser den stora variationen av djur, levande organismer och växter på planeten, den hänvisar också till anpassningarna av miljön och genetisk variation där livet, interaktionen och utvecklingen av alla levande saker utvecklas.

Sexuell mångfald är kopplad till den befintliga variationen i sexuell läggning och människors önskan att förhålla sig erotiskt och sexuellt med någon annan; Inom denna mångfald hittar vi tre klassificeringar som är heterosexuella (attraktion till personer av motsatt kön), homoseksuell (attraktion till människor av samma kön) och bisexuella (attraktion till människor av båda könen).

En annan aspekt där mångfalden kan manifestera sig är inom språkvetenskapens område, genom olika språk, dialekter eller accenter inom ett specifikt område. Språklig mångfald är produkten av fenomenet migration mellan olika befolkningsgrupper och språkinlärning som bidrar till denna expansion och diversifiering.

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020