Mänsklig utveckling

Mänsklig utveckling hänvisar till den process genom vilken möjligheter utformas för att ett samhälle av invånare ska ha alternativ och erbjudanden till förmån för utbildning, arbetskraft, material, rekreation och kulturell förbättring . Mänsklig utveckling bygger på att öka människors integrerade välbefinnande, inte bara materiellt utan också andligt. Mänsklig utveckling i länder vars utveckling blir hållbar erbjuder metoder, lösningar, guider och uppdrag som hjälper låginkomsttagare att få en bättre livsstil. Utbildning spelar en grundläggande roll i saken, eftersom det bästa sättet att genomföra mänsklig utveckling är från barndomen, att införa goda principer och bevara miljön, så att den lilla i framtiden hanterar sin livsstil och Om du kan hjälpa andra, gör det utan att behöva främja någon form av oenighet i samhället.

Mänsklig utveckling

Ekonomisk utveckling är en gren av mänsklig utveckling som fokuserar mer på de strategier som utvecklas mellan regeringar för att förbättra ekonomin och sociala inkomster i sitt land, för att nå samarbets- och arbetsavtal för att optimera handeln och förhandla om utnyttjandet av resurser som olja. Mänsklig utveckling ökar produktionen av materia i landet, förbättrar livskvaliteten för arbetstagare i nationella och privata företag, eftersom tack vare de mänskliga rättigheterna finns lagar och förordningar som förhindrar missbruk av arbetstagare.

Sammanfattningsvis är mänsklig utveckling processen att utöka människors valmöjligheter, öka deras funktioner och kapacitet. Med andra ord, begreppet mänsklig utveckling placerar individen som ett centralt element i alla aspekter relaterade till utvecklingen av ett land, region eller lokalitet. På detta sätt representerar mänsklig utveckling både en process och ett slut.

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020