Marginalverktyg

Marginalverktyg är ett koncept som är mycket hanterat inom det ekonomiska området, det definieras som det värde som en ekonomisk agent ger till en vara, för varje ytterligare produkt av samma som produceras. Det kallas marginellt eftersom eftersom enheterna ökar, desto mindre användbarhet ger det, medan, när antalet tillgängliga enheter är mindre, kommer verktyget att bli större.

Marginalverktyg

Det kan sägas att den marginella användbarheten är den som samarbetar för att bestämma priset på produkterna, detta inträffar eftersom när en vara är riklig, i allmänhet är priserna låga, men om en vara är knapp, kommer priset att vara högt. Ett exempel är fallet med bensin i Venezuela, där är bensin billig, medan i länder som USA är bensin mycket dyr.

Enligt lagen om minskande marginalavkastning inträffar minskningen av den marginella enheten för en vara när konsumtionen av den varan ökar . Denna lag är empiriskt påvisbar eftersom den härrör från mänsklig tanke och dess handlingsform. Till exempel: om en person är törstig, när han dricker det första glaset, kommer han att känna sig mycket nöjd, i det här fallet kommer den marginella användbarheten för det glaset att vara hög. Det andra glaset ger nytta men inte på samma sätt som det första, detta indikerar att verktyget kommer att vara positivt, men lägre än det för det första glaset vatten, eftersom individen inte kommer att vara lika törstig som före det första glas.

Rekommenderas

tvärvetenskaplighet
2020
Hela dagen
2020
journalist
2020