markören

En markör eller pekare är den indikatorn som vi ser på en datorskärm, vanligtvis i form av en vit pil i en diagonal position med spetsen till vänster och uppåt, även om den kan ta olika storlekar, färger och former. Denna markör drivs av perifera datormaskinvara som vi känner som en mus, den här enheten har en form som anpassar sig till handen och med en sensor på en plan yta när den rör sig, den rör sig på skärmen till pilen. När det gäller bärbara datorer eller bärbara datorer styrs markören via en pekskärm.

markören

En markör kan ändra form och färg beroende på vilket program vi är i. Vanligtvis en muspekare, det är en vit pil, men i en ordbehandlare liknar den en huvudsaklig latin I. Beroende på typ av handling kan det i ett videospel spela den form som är mest bekväm. I vissa fotografiska program kan den ha formen av en hand, med vilken vi kan bläddra igenom filen för att detaljera områden av den.

Den största fördelen med markören är att den kan röra sig i valfri riktning på datorskärmen genom att kunna välja, klicka, kopiera, dra, kopiera och ta bort alla objekt eller ikoner på skrivbordet eller vilket program som helst. I allmänhet är denna typ av pekare känd som en musmarkör, det finns också en textmarkör (tangentbord) som fungerar som en orientering när man arbetar i en ordbehandlare . Denna pekare är i form av en liten blinkande horisontell linje eller ett understreck (golv).

Rekommenderas

början
2020
passage
2020
Infantilismo
2020