meddelande

Inom effektiv kommunikation finns det flera element, ett av dem är meddelandet, som i princip är innehållet, syftet eller syftet med sådan kommunikation . Med andra ord är meddelandet den information som avsändaren vill överföra till mottagaren, varvid avsändaren är den person som ansvarar för att skicka eller dirigera meddelandet och mottagaren den som tar emot det .

meddelande

Det finns olika sätt att överföra ett meddelande, men för att det ska förstås som sådant måste båda tecken i kommunikationen (avsändare och mottagare) förstå språket som informationen skickas genom, för om mottagaren inte förstår Det som avsändaren försöker informera dig om meddelandet kan inte tas emot korrekt och effektivt, till exempel om en person som bara talar engelska försöker kommunicera med en annan som bara förstår spanska, kan meddelandet inte accepteras och förstås som sådant. Och det handlar inte bara om språket, eftersom meddelandet kan skickas i skriftlig och talad form, utan det kan också skickas genom tecken, symboler, bilder eller någon form av kod som mottagaren kan förstå genom sin sinnen, vilket innebär att det finns flera typer av kanaler genom vilka du kan få ett meddelande från en person till en annan.

Ursprungligen var det vanligaste sättet att få ett meddelande över tal, tills skrivandet utvecklades, och med det skapades bokstäver, vilket gjorde att ett meddelande kunde nå en mer avlägsen plats från vilken det överfördes. Idag är det vanligaste sättet att skicka eller ta emot ett meddelande via tekniska apparater, till exempel en dator (där e-postmeddelanden skickas och tas emot) eller en mobiltelefon där textmeddelanden (SMS, Short Message Service) är det mest populära, och det beror på att det är det snabbaste och direktaste sättet att skicka och ta emot information. Även om det i allmänhet, tack vare tekniska framsteg, finns det en mängd olika kommunikationsstilar som gör att vi kan hålla kontakt med många människor i olika delar av världen, på något sätt förkorta det geografiska avståndet .

Rekommenderas

ultimatum
2020
domestice
2020
Helig kvällsmat
2020