Megalofobia

Megalophobia är paniken som människor känner för stora saker, men vi menar inte saker som oavsett hur stora de är, de är normala i storlek, till exempel flygplan, de är föremål som i sin natur har en stor storlek, dock Megalofober skulle inte vara rädda för flygplan, med tanke på att detta är den naturliga storleken de presenterar i sin sammansättning, rädsla inträffar faktiskt när föremål som vanligtvis har någon dimension som helst, visas i en mycket större storlek den vanliga en gigantisk hamburgare som visas på en skylt.

Megalofobia

Intimideringen som megalofober kan känna återspeglas i yttre symtom som överdriven svettning, skakningar, yrsel och illamående. Rädslan för att de känner för jätte saker leder också till problem i samhället, eftersom de som lider av denna fobi begränsar sig till att vara nära stora saker av rädsla, även om de inte påverkar eller skadar personen.

Experter försäkrar att Megalophobia kan förknippas med underlägsenhetskomplex som skapats av situationer med bristande behov eller behov, där från små människor som hade mer eller stora saker skrämde den drabbade personen, skapar en rädsla för saker som de på något sätt inte kan ha på grund av deras storlek, kostnad eller möjlighet att komma åt dessa. Denna rädsla, som många andra, löses genom att få patienten genom progressiv terapi att konfrontera sin rädsla, samtidigt som de medicineras för att motverka de fysiska symtomen om de är närvarande.

Rekommenderas

Ganadería Intensiva
2020
ärva
2020
Blandade företag
2020