mekanik

Mekanik är en gren av fysik som studerar förflyttning av kroppar och uppsättningar av element som utgör en motor eller något system som kräver harmoni och synkroni vid utförandet av en uppgift. Ordet Mechanics kommer från Latin Mechanics och betyder " Art of Manufacturing Machines ", så vi bygger på idén att mer än ett statiskt koncept som fokuserar på analys av ett rotationsbeteende, mekanik hänvisar till allt som är Tilldelar dig en turné och detta upprepas så många gånger som behövs.

mekanik

Mekanik i ingenjörsvärlden och inom de områden där matematik och fysik studeras som en tillämpning på lösningar är indelad i tre huvudavsnitt: den som handlar om statiska organ, detta förklarar hur kroppens tillstånd är i resten av ett element i rymden, dynamik, studerar rörliga kroppar, deras reaktioner med miljön och deras förmåga att deformera, slutligen, innehåller fluidmekanik ett viktigt förhållande till rörelse och väg för oändliga partiklar som Du kan ha diskontinuitet i en etablerad krets.

För närvarande används mekanik för alla typer av skapande av ny teknik, mekaniken förnyas och byggs baserat på grunden för ett viktigt essens som är rutinmässigt. En serieproduktionsprocess kräver en reglering och stödmekanism som kan motstå angreppet av en extern agent som försöker destabilisera mekaniken i det pågående projektet.

Rekommenderas

Kvadrafoniskt system
2020
konceptualisera
2020
perturbation
2020