Melomania

Melomania är hobbyen eller fanatismen eller passionen som en person känner för musik, den person som känner denna speciella passion påverkas av en specifik genre eller artist . Till skillnad från hobbyer som är relaterade till dissocierade beteenden som mytomani (ljuga) eller kleptomani (stjäla), anses melomani inte vara en fara för samhället, eftersom de inte utgör någon form av risk för samhället eller åtminstone för vem omger.

Melomania

Av de skäl som beskrivs ovan anses melomani inte vara en sjukdom, degenereras inte, det slösar inte liv, en musikälskare kan faktiskt basera både sin akademiska och professionella verksamhet på sin musikaliska smak . Det mesta som kan hända från en negativ aspekt är vad som påverkar ämnet ekonomiskt. En musikälskare känner det impulsiva behovet av att ha alla album och produkter som erbjuds av sångaren eller genren i fråga, samt att delta i alla presentationer och konserter som artisten har. Detta representerar utgifter som kan vara orimliga. Enligt den grekiska etymologin kommer Melomanía från "Melos" vilket betyder "Song" och "Hands", vilket är det som definierar beteendet hos en persons passion för något eller någon.

Termen Melomania har till och med använts i olika generationer som ett kompliment och ett intellektuellt beteende . De som är musikfans visar inte bara en smak för sång eller ljud som avger ett musikinstrument, de uppvisar också en stor kulturell kunskap och överlägsen intelligens. Dessa människor är vanligtvis vill delta i audiovisuella eller folkliga projekt .

Rekommenderas

överkänslighet
2020
gjorden
2020
Social lagstiftning
2020