merkantilism

Under det sextonde, sjuttonde och tidiga artonde århundradet, i Europa, började den nuvarande filosofiska och ekonomiska tanken, känd som "merkantilism", vars bas var i pragmatism, att den amerikanska filosofiska skolan fokuserade på det objektiva och verkliga . Inom detta uppmuntrades sambanden mellan politisk och ekonomisk makt, den ständiga kontrollen av staten i ekonomiska frågor och valutan . detta på lång sikt tillät befolkningstillväxt, öppnade dörrarna för protektionism och gav regional produktion alla nödvändiga privilegier för dess blomstrande.

merkantilism

reklam

Med tillkomsten av merkantilismen gavs det klassiska syftet med att förstå ekonomi, krematik . Det härrör från ett primitivt sätt att förstå kapitalismen i Italien i renässansen. Merkantilister trodde att ett lands välstånd kunde mätas i hur mycket kapital den ägde ; om detta, i balans, visade sig vara större än importkostnaderna, var det en triumferande stat. För att uppnå detta används protektionism, en serie ekonomiska åtgärder eller politik som syftar till att begränsa importen genom införande av tullar och skatter. Tvärtom gynnar detta export, förutom lokal produktion. Av denna anledning är staten involverad i all kommersiell verksamhet.

Slutet på kommersialismen kom med boken The Wealth of Nations, av Adam Smith; med en ideologi som kan ersätta den helt. Men andra kritiker påpekade redan vissa fel i de ekonomiska doktriner som föreslogs i merkantilismen. Senare ersattes detta av fri handel.

Rekommenderas

Amigovio
2020
Ganado Ovino
2020
kavalleri
2020