metafysik

Ordet Metafysik kommer från det grekiska " meta " (bortom) och " phisika " (det fysiska, det materiella), det vill säga "bortom det fysiska eller det materiella " ). Det är filosofins område som ansvarar för att studera livshändelser som inte kan förklaras av andra vetenskapsområden. Metafysik är vetenskapen som studerar det andliga området för en händelse eller materia. Metafysik studerar allt i världen, från en helt omvänd vinkel till vad som härleds av verkliga och vetenskapliga experiment.

metafysik

Kärnan i materialet, vad som inte är tydligt påtagligt i förklaringen och detaljerna i saker, studeras av metafysik, detta lilla filosofifält som tillämpas i vetenskapsstudier vad som inte är konkret, har ett viktigt begrepp för filosofi som tillåter objektivitet baserad på teorier om Aristoteles. För metafysik är allt idealiskt, allt har en känsla av att vara bortom vad som är rimligt verkligt. Esotericism spelar en mycket viktig roll i metafysisk studie, eftersom det i forna tider talades om magi och andra varianter som var mytologiska som idag fortfarande är föremål för sökning och kritik.

All kunskap, av en specifik materialistisk typ (exakta vetenskaper som matematik, fysik, kemi, biologi, etc.), den av den empiriska typen (sociologi, historia, psykologi), den av den empiriskt-metafysiska typen (astrologi), Feng Shui, I Ching) och de av den metafysisk-filosofiska typen (Filosofi, Teologi, Religion, Metafysik, Esoterik, Etik, etc.) ska användas för mänsklighetens bästa.

Rekommenderas

Comfort
2020
fonologi
2020
Reforma
2020