Minsta vanliga multipel

Den minst vanliga multipeln (lcm) är det minsta antalet, annat än 0, vilket är ett multipel av 2 eller fler nummer. För att bättre förstå denna definition kommer vi att titta på alla termer:

Multipel : Multiplarna för ett nummer är vad du får när du multiplicerar det med andra siffror.

Minsta vanliga multipel

Låt oss titta på ett exempel på multiplar av 2 och 3. För att beräkna deras multiplar måste du multiplicera 2 eller 3 med 1, med 2, med 3 osv.

2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 2 x 3 = 6 2 x 4 = 8 och så vidare upp till oändliga siffror.

3 x 1 = 3 3 x 2 = 6 3 x 3 = 9 3 x 4 = 12 och så vidare upp till oändliga siffror.

Gemensamt multipel : En vanlig multipel är ett nummer som är ett multipel av två eller flera nummer samtidigt, det vill säga att det är en gemensam multipel av dessa nummer.

Fortsätt med föregående exempel, låt oss titta på de vanliga multiplarna 2 och 3.

Minsta vanliga multipel : Den minst vanliga multipeln är det minsta antalet vanliga multiplar.

Fortsätter med exemplet ovan, om de gemensamma multiplarna 2 och 3 var 6, 12 och 18, är den minst vanliga multipeln eller lcm 6, eftersom det är den minsta av de gemensamma multiplarna.

Nästa kommer vi att se hur man beräknar den minst vanliga multipeln. Du kan använda två metoder.

Den första metoden för att beräkna LCM är den vi använde tidigare, det vill säga vi skriver de första multiplarna för varje nummer, anger vilka multiplar som är vanliga och väljer den minsta gemensamma multipeln.

Låt oss nu förklara den andra metoden för att beräkna LCM. I det här fallet är det första att göra att dela upp varje nummer i primära faktorer . Då måste vi välja de vanliga och ovanliga faktorer som höjs till den maximala exponenten och slutligen måste vi multiplicera de valda faktorerna.

En annan användning av MCM är inom området algebraiska uttryck . LCM för två av dessa uttryck är ekvivalent med LCM med den lägsta numeriska koefficienten och den lägsta graden som kan delas mellan alla uttryck som ges utan att lämna en återstående .

Rekommenderas

Pachamama
2020
http
2020
domstol
2020