Modersmål

Det hänvisar till det första språket som en person som är född i en viss nation kommer att lära sig och utvecklas. I grund och botten förvärvas det genom interaktion med miljön som omger ämnet eftersom ett spädbarn har förmågan att komma ihåg ord som nämns honom mycket ofta (förmåga som inte går förlorad när han växer upp), som han utvärderar, på ett sätt användningen som kan ges och vid vilka tidpunkter man ska använda den, detta är dock lite ogenomskinligt i framtiden eftersom orden används nästan automatiskt och utan mycket medvetenhet.

Modersmål

Om fler språk behärskas med tiden går det inte att betrakta som mödrar, även om det förvärvas genom ingripandet av människorna i miljön och om det var det som används för vardagskommunikation . I vissa länder behärskas emellertid två språk, till exempel i Katalonien, där unga människor växer upp att lära sig katalanska, ett romanskt språk från latin, resultatet av fragmenteringen av latin vid Romerrikets fall, precis som Spanska undervisas; Denna typ av situation inträffar inte bara i dessa regioner, de förekommer också i olika länder i världen, till exempel Paraguay och Kanada.

Enligt olika lingvister, som Noam Chomsky, kan det första språket läras fram till omkring 12 års ålder, en tillräcklig tid för att absorbera det som anses vara det grundläggande språket för den dagliga kommunikationen . Men det kan fördjupas i all sin prakt och försöka förstå de olika aspekterna det omfattar, utöver dess litteratur och den representation som det innebär.

Rekommenderas

Apollinarianism
2020
Prótesis
2020
kvicksilver
2020