monokulturer

Det är stora plantager med träd eller andra typer av växter av en enda art, i denna process används samma metoder för alla plantager som gödsling, skadedjursbekämpning och högproduktion. De vanligaste plantagen är: sockerrör, spannmål, bomull och tall. Detta monokultursystem kan nå maximal jordbruksproduktion på kort tid och används vanligtvis när det finns bristmänskligt arbete.

monokulturer

reklam

Det här systemet sägs vara det typiska exemplet på skalekonomin och når låga priser för den produkt som skördas . Monokultursystem uppvisar också en rad nackdelar i ekologiska och biologiska mångfaldsfält, eftersom de orsakar erosion av jordnäringsämnen, eroderar det, ersätter naturliga skogar, samt ändrar den hydrologiska cykeln, minskar produktionen av Mat och försämring av landskapet i turistområden kan orsaka sjukdomar eftersom det inte finns någon mångfald i grödan och på grund av detta kan inte djuren som tidigare bebod den platsen föda heller.

Det motsatta händer med insekter eftersom de får mat från dessa monokulturplatser, vilket kan orsaka spridning av ett stort antal skadedjur. Monokulturer orsakar förlust av mångfald i naturliga system genom manipulering av människan vid förstörelse av arter och genom förorening .

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020