Moralmedvetande

Moralisk samvete kallas processen för introspektion där människan är i stånd att analysera den attityd han upprätthåller och dessutom försöker ålägga en viss bestraffning för att korrigera dem. I många kliniska fall är det frånvarande; ånger, en konsekvens av att "den lilla samvetsröst" talar, är inte anmärkningsvärd eller existerar inte helt. För vissa är moraliskt samvete det stora beviset på att människan är mycket kapabel och rationell, vilket skulle skilja oss från resten av de arter som finns i djurriket . Det bör noteras att det här är helt subjektivt eftersom det är hjärnans produkt, utöver individens utbildning och kulturella bakgrund.

Moralmedvetande

Moral är en av de många aspekterna av mänskligt liv, som har stort värde för människor, eftersom det skulle beteckna om deras attityder, inom de parametrar under vilka de togs upp, är korrekta eller saknar moral. Denna rektitude kan överföras på grund av påverkan av den sociala miljön där individen är, förutom den kultur som bor på platsen; Vissa nyanser kan dock förvärvas av personens egna upplevelser. Det är härifrån som personen kommer att ha vissa värden, liksom de beslut som han kan fatta i framtiden kommer att definieras. Vissa går till och med så långt att hitta ursprunget till detta i övernaturliga övertygelser .

Olika hypoteser har genererats om hur det moraliska samvete fungerar. Moral intellektualism föreslår att det är kunskap och förnuft som kan visa oss vad som är bra och vad som är dåligt. Emotivism på sin sida säger att analys och resonemang bara samarbetar i processen på ett allmänt sätt, eftersom känslor är den avgörande faktorn. Under tiden bekräftar intuitionism att ingen av ovanstående skulle tjäna till att förklara funktionen av detta medvetande, utan snarare att det skulle ha förståelse för gott och ont direkt. Slutligen dikterar förskrivarna att det bara är personens bedömning som kan avgöra om deras beteende är bra eller dåligt.

Rekommenderas

mollusker
2020
Motor eller Efferent Neuron
2020
obehag
2020