mutation

Mutation är varje förändring eller variation i den genetiska koden; det vill säga en förändring av kromosomernas gener . Det är möjligt för en mutation att inträffa medan meios sker.

Denna variation kan förekomma i somatiska celler eller könsceller (gameter). Om mutationer inträffar i gamete-DNA kan de överföras från en generation till nästa. Omvänt, om det inträffar i somatiska celler kommer det inte att ärvas, men det kan spridas asexuellt, vilket händer i växter (till exempel de som reproduceras med sticklingar).

Mutationer kan uppstå spontant eller induceras av vissa medel som kallas mutagener, de klassificeras som externa och interna. Externa medel kan vara ultraviolett strålning, röntgenstrålar, temperaturförändringar, vissa kemiska ämnen, bland andra. Interna medel är oavsiktliga förändringar i DNA-koden eller frånvaron av sektorer av genen eller kromosomen.

Vissa mutationer är ofarliga eller tysta, andra är dödliga ; det vill säga att de kan orsaka embryot eller en ung individs död. Det finns också mutationer som kan betyda ett steg i utvecklingen av en art. Ibland hjälper mutationer en art att anpassa sig bättre till en given miljö, men mest nackdelar artens överlevnad.

mutation

Mutationer klassificeras i punkt och kromosom. De förstnämnda är en typ av mutation som kan producera förändringar i nukleotidsekvensen av DNA, vilket orsakar modifieringar i transkriptionen av mRNA, och som en konsekvens, förändrar proteinsyntesen.

Dessa förändringar kan bero på: tillsats (inkorporering av en eller flera nukleotider); duplikering (införlivande av en upprepad nukleotid i en triplett); deletion (förlust av en eller flera nukleotider) och substitution (förändring av en eller flera nukleotider för andra som inte motsvarar).

Kromosomala mutationer uppstår när det sker förändringar i kromosomstrukturen, vilket kan orsakas av: deletion (förlust av en del av kromosomen); duplikering (en del av kromosomen dupliceras); inversion (en del av kromosomen är inverterad) och translokation (utbyte av genetiskt material mellan icke-homologa kromosomer).

De kan också uppstå på grund av förändringen i antalet kromosomer, där två typer främst skiljer sig: aneuploidi, kännetecknad av tillsats eller förlust av en kromosom (Downs syndrom, Turnersyndrom, etc.). Och polyploidi kännetecknas av att det omfattar det totala antalet kromosomer av en art. I detta fall kan varje kromosom multiplicera flera gånger och ge upphov till 3, 4, 6 eller fler uppsättningar kromosomer. Denna typ av mutation förekommer oftare i grönsaker.

Rekommenderas

usurpation
2020
konstruktion
2020
Aktivt medborgarskap
2020