nativ

I princip hänvisar ordet till individens ursprung med avseende på sin födelseort . Emellertid är det vanligtvis associerat och riktat till aboriginerna, på grund av olika historiska fakta som gav dem sin plats som "de första bosättarna", eftersom de var de första civilisationerna som inrättades före de massiva koloniseringarna av mycket mer avancerade sådana, som de europeiska i likvärdighet med de amerikanska under kolonitiden. Ordet har latinska rötter, ursprungligen "natīvus", och har samma betydelse som det ord som för närvarande används.

nativ

Traditionellt anses aboriginer vara samhällen som inte överensstämmer med den för närvarande dominerande sociala strukturen, men mot all tro har de visat sig kunna integrera sig i miljön genom att delta i arbete och fritidsaktiviteter. Trots det finns det vissa kulturer som vägrar modernisera, så de är föremål för forskning, med fokus på deras kultur, seder, dagliga liv, politiska organisation och familjeliv, förutom de religioner de bekänner; Anledningarna till att de vägrar att blanda mellan vanliga individer varierar, men en av de vanligaste är rädslan för det enkla faktumet att deras kultur och spår glömts och förloras.

I vissa länder kallas till exempel vissa lärare som undervisar sitt modersmål som inhemska lärare, eftersom de kommer från den plats där språket de undervisar är det officiellt använda språket. På samma sätt används termen för att beteckna en ädelmetall som är i dess renaste tillstånd, som i fallet med "infödda guld", vars anatomi inte har avskräckts av processer som uppfunnits av människan .

Rekommenderas

monolog
2020
hängivenhet
2020
RAM-minne
2020