naturlig följd

Ordet korollär kommer från Latin corollarĭum, från matematisk synvinkel betyder det att en sanning har sitt ursprung som ett resultat av ett teorem. Det är ett förslag som inte behöver verifieras, eftersom det mycket lätt följer av det som har demonstrerats. Nästan alltid följer följaktligen om ett teorem.

naturlig följd

Ett exempel på en följd inom matematikfältet kan vara följande: Med hänsyn till teoremet "I alla trianglar är de inre vinklarna lika med 180º". Corollary A följer; 90º är summan av dess spetsiga vinklar. Corollary B ; I en triangel kan det inte finnas mer än en rät vinkel eller mer än en stöt en.

Från det dagliga perspektivet är det något deduktivt eller logiskt med hänsyn till en serie tidigare fakta. Ett exempel på detta är: "Aper har mindre hår än en människa." Så detta teorem följs av följden ; gorillor har inte hårsäckar i ansikten.

Rekommenderas

oenophile
2020
Análisis Financiero
2020
systerskap
2020