naturliga

Från det latinska ”nascí” som betyder att vara född, kommer det naturliga ordet, det är ett ord som används för att hänvisa till något som tillhör, har producerats eller har en relation med naturen. Det naturliga ordet har flera användningsområden och betydelser. I ett annat sammanhang används denna term för att beskriva eller katalogisera en person eller en person som är infödd i en stad eller region eller ett etablerat land.

naturliga

En annan av dess många användningsområden är att nämna att något görs utan att behöva blanda konstgjorda föreningar och utan skyldighet för människan att ändra vad naturen har producerat. Eller för att beskriva en individs unika egenskaper och adjektiv. Denna term används också av inhemska människor eller infödda i ett land för att beskriva sig själva. En person är naturlig när han handlar med spontanitet och uppriktighet. Å andra sidan hänvisar konceptet till en person som inte gillar att använda pittoreska och extravaganta kläder om inte, snarare på ett enkelt och ödmjukt sätt och undvika överdriven makeup.

I den musikaliska miljön används detta ord också, eftersom det i musik finns något som kallas naturlig anmärkning, dessa är de som modifierats av skarp eller platt; I matematik finns det de naturliga siffrorna som används för att räkna elementen i en uppsättning och detta namn beror på det faktum att de är de första som människor använde för att räkna föremål.

Nu hittar vi termen "naturlig död", som ges till en person när han dör av en naturlig orsak och inte tvingas, eller när hans fysiologiska funktioner avbryts.

Rekommenderas

Opus Dei
2020
inflytande
2020
Bloque
2020