neonatologi

Neonatologi är en av de många grenarna av medicin, speciellt pediatrik, som huvudsakligen fokuserar på analys och studier av sjukdomar som drabbar människor under de första 28 dagarna av livet . Detta bör emellertid inte förväxlas med det arbete som barnläkarna har utfört under samma spädbarnsperiod som ansvarar för allt som rör amning och medicinsk vård från födseln. neonatologispecialister, för sin del, tar bara hand om de barn som är födda med ett tillstånd, är för tidiga eller är underviktiga.

neonatologi

Detta ord har sitt ursprung i kombinationen av två grekiska ord och en latin, som är νέο eller néo, "ny", från den latinska natus, "född" och från den grekiska λογία eller logy. Denna gren av medicinen föddes på grund av den höga spädbarnsdödligheten som fanns under 1800-talet. Det var under samma århundrade som de första kläckorna för nyfödda installerades i USA, eftersom spädbarns för tidiga död började vara relaterade eftersom de inte kunde reglera deras kroppstemperatur tillräckligt, så de hade än att läggas i inkubatorer. Andra framsteg inom fältet tillhandahölls av Dr Virginia Apgar, kallad Apgar-testet, som utvärderar förhållandena där en nyfödd finns.

Under de senaste åren har stora framsteg observerats inom neonatologin, eftersom det brådskande att kontrollera antalet dödsfall som inträffar under de första 28 dagarna av livet. Både i utvecklade och utvecklingsländer har studier genomförts och en ansträngning har gjorts så att nyfödda barn har de mest gynnsamma livsvillkoren.

Rekommenderas

Progreso
2020
tagg
2020
välgörenhet
2020