neurovetenskap

Det är ett begrepp som används för att tillämpa vetenskapen som ägnas åt studier, observation och analys av människans centrala nervsystem och ibland hos djur. Neurovetenskap kommer från det grekiska ordet "neurosque" som betyder nerver, neuroser eller neuroner etc.

neurovetenskap

Dess huvudfunktion är att analysera och studera det mänskliga centrala nervsystemet, som utgör dess funktioner, särskilt format, fysiologi, skador eller patologier. Genom en sådan studie kan man se hur den fungerar för att agera på den. På grund av hjärnorganets komplexitet som inte har något att göra med inlärnings- eller språkfrågor anses det därför vara ett mycket brett vetenskapligt område som klassificeras i undervetenskaper som är dedikerade till samma och dess olika funktioner.

Neuroner kommunicerar med varandra hela tiden, varför studiet av detta fält börjar från nervimpulser, som börjar resan genom dendriterna som passerar genom nervcellerna via terminalknapparna tills de når körtlarna eller fibrerna. kännetecknande för muskler. Denna studie har tagit steg och gränser och bidragit med oändlig kunskap till modern vetenskap och har uppnått stora framsteg som har gjort det möjligt att behandla oöverstigliga sjukdomar som kan ha verkliga effekter och förbättra livskvaliteten för patienter som lider av vissa patologier såsom; multipel skleros, alzheimer, parkinsons sjukdom och många andra förhållanden helt till det mänskliga centrala nervsystemet.

Fram till för några år sedan ansågs det omöjligt för den mänskliga hjärnan att generera neuroner efter födseln, men det finns många aspekter av hjärnfunktion som fortfarande utgör stora pussel och ger upphov till många undersökningar. Trots allt är det fortfarande en väg som är värd att följa eftersom dess studie kan garantera förbättringar på området mänskligt lidande.

Rekommenderas

fraktion
2020
mål
2020
kisel
2020