NOXA

En noxa är vilken som helst komponent i det naturliga sammanhanget med förmågan att orsaka skada på den som gnider mot den. Noxas kan klassificeras i biologiska, fysiska, kemiska, sociala och psykiska noxer . Inom uppsättningen av biologiska noxor hittar vi alla virus, bakterier eller parasiter som på grund av brist eller för mycket kan orsaka negativa tillstånd för människor, det är också viktigt att lyfta fram att det finns några mikrober eller bakterier som är fördelaktiga för individen, men om de är knappa eller reducerade kan de också generera sjukdomar hos människor.

NOXA

Inom gruppen av fysiska och kemiska noxer ingår alla element som härrör från fysik och kemi Ett exempel på ett kemiskt noxa är när du äter mat som är i dåligt skick eller när du andas in giftiga produkter; Ett exempel på fysiska noxa skulle vara att utsätta dig för mycket för solens strålar, få ett slag, plötsliga temperaturförändringar etc.

I gruppen av sociala och psykologiska noxer ingår alla yttre element där människor sällan har kontroll, men som också kan orsaka olika sjukdomar, bland de externa elementen kan vi nämna miljöföroreningar, stress, den ekonomiska situationen och landspolitik, arbetslöshet, osäkerhet, rasism etc. Till exempel kan människor sällan utöva kontroll över den ekonomiska och politiska krisen i sitt land, men bara existensen av den orsakar ångest, stress, dåligt humör, sömnlöshet etc. hos individen.

Rekommenderas

Amigovio
2020
Ganado Ovino
2020
kavalleri
2020