Nuvarande intensitet

Strömintensitet är den elektriska laddningen som passerar genom en sektion av ledaren i en tidsenhet. Denna fysiska term är mycket vanligt i universitetslaboratorier där ämnet studeras. Dess akademiska betydelse beror på att det är ett av de första koncepten och de mest grundläggande i elektriska studier . Den tidsenhet som används för mätning av elektrisk ström genom ett visst (men ledande) material är den andra, därför bestäms ett momentant värde för varje sekund av intensitet som mäts.

Nuvarande intensitet

Strömstyrkan mäts med en galvanometer eller Amper (galvanometer kalibrerad för att mäta ström i ledare) och dess enhet i International System of Units är Ampere betecknad med bokstaven A. Det matematiska uttrycket som beskriver den elektriska strömens intensitet är: I = Qt . Elektriska ledare måste tåla olika mängder last, ju mer lasten bärs, desto starkare måste materialet göras. Silver, koppar, aluminium och nickel är element som kan leda konstant och stora mängder elektrisk energi .

Den mänskliga kroppen är en elektrisk ledare, men stark energi kan orsaka skador på kroppen. Det finns flera typer av elektrisk ström vars intensitet är det som gör skillnaden, en är den som används av industrier och kräver högmotståndsledare, den elektriska energin som används för hushållsbruk är lättare.

Rekommenderas

Opus Dei
2020
inflytande
2020
Bloque
2020