objekt

Ett objekt förstås som alla livlösa element eller kroppar, som nästan alltid är små eller medelstora. Med andra ord är ett objekt en sak som kan uppfattas genom våra sinnen och som vi tänker på, men det har inget eget liv. Detta ord kommer från det latinska "obiectus", som består av prefixet "ob" som betyder över eller över, plus verbet "iacere" som betyder att kasta eller kasta, och är roten till verbet "att kasta"; i forntida symboliserade ordet "obiectus" något av lite värde som kunde kastas eller kastas utan att oroa sig alls.

objekt

Objekt, är också den fråga, ämne eller fixering som en vetenskap tillhör . Å andra sidan är objektet det syftet eller planen som leder till en handling eller utförande. I syntax talar vi om ett direkt objekt eller direkt komplement, till vilket verbets handling direkt mottas; och / eller indirekt objekt eller indirekt komplement till den som får handlingen av verbet för det direkta komplementet.

I filosofin kallas det prisvärda som uppfattas eller kännas av människan ett föremål som omfattar sig själv. Termen introducerades för att hänvisa till innehållet i ett intellektuellt eller perceptuellt faktum, så när man talar om ett objektivt varelse hänvisas det till själens innehåll och inte till något externt, som verkligen existerar. Descartes och Hobbes, moderna filosofer, ändrade begreppet och anpassade det till innehållet i den intellektuella handlingen, men till den sak eller det element som representeras, vilket anses vara externt för själen.

Rekommenderas

Blu-Ray
2020
Alexander den Stors imperium
2020
Relámpago
2020