obstetrik

Obstetrik är en av de grenar av medicin som ansvarar för graviditet, förlossning och postpartum, normal och patologisk; innefattar också de psykologiska och sociala aspekterna av moderskap och befruktning; Detta ord kommer från det latinska "obstetricĭa" . Professionals som ansvarar för detta hälsoområde kallas barnläkare ; Det är viktigt att notera att i andra länder är barnläkaren känd som jordmor / barnmorska, barnläkare eller barnläkare.

obstetrik

Denna professionella ansvarar för att ta hand om kvinnor före, under och efter graviditeten, för att övervaka och ta hand om eventuella graviditetsstörningar som kan uppstå under denna process. Bland dessa störningar kan vi nämna preeklampsi, graviditetsdiabetes, en onormal position hos fostret som kan förväntas först i slutet av graviditeten; placenta praevia, som upptäcks genom ultraljud, om moderkakan blockerar födelseskanalen; och begränsningen av intrauterin tillväxt undersöks huruvida fostrets tillväxt och utveckling är normal eller onormal. Denna kontroll kommer att variera beroende på graviditetstillståndet eller risken. Ibland inträffar arbetarinduktion eftersom graviditeten är hög risk för antingen barnet eller modern, och sådan induktion kan göras från 24 veckor av graviditeten, även om det är lika risk att generera en dricka för tidigt.

En födelse eller förlossning kan utföras genom ett kejsarsnitt som består av ett kirurgiskt snitt i nedre buken och livmodern för att ta bort barnet. Eller genom en normal eller naturlig leverans, det vill säga vaginalt.

Rekommenderas

Progreso
2020
tagg
2020
välgörenhet
2020