ocklusion

Enligt den spanska kungliga akademin definierar det ordet tilltäppning som handling och effekt av ocklus . Det kommer från det latinska "occlusĭo" som hänvisar till utvecklingen och slutsatsen av occlude. I fonetik och fonologi tillskrivs det tillslutningen eller förträngningen som gör det omöjligt eller komplicerat för en vätska att passera genom en sångväg i en led; eller omedelbar stängning av artikuleringskanalen när ett ljud uttalas eller avges.

ocklusion

I tandmiljön kallas tandavslutning tändernas kontakt och förhållandet mellan bågarna och det ocklusala gränssnittet ; Det är ett system som innehåller tänder, leder, muskler i huvudet och nacken. Det finns flera typer av dental ocklusion bland dem är, statisk, är när tänderna kommer i kontakt med käken; dynamik, när käken är i rörelse, här pratar vi om tugga processen; nästa är det en balanserad ocklusion som är kontakten mellan motsatta ocklusiva områden; den delade som är när ett tandstycke saknas eller hade förlust; den centrala inträffar när tänderna har sin maximala interkuspation; och slutligen är den skyddade tillslutningen interaktionen mellan de två tandgrupperna, som stoppar den mandibulära stängningen.

Inom medicinen förekommer tarmens ocklusion, vilket är begränsningen eller hinder för tarmens normala förlopp, eftersom komprimering, obturation eller knark i tarmen inträffar. Inom psykologin används det för att beskriva vad som orsakar en blockering i minnet. Och slutligen ges termen defekt av en metall på grund av absorptionen av en gas inuti metallen under stelningsprocessen.

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020